Bejelentkezés
Oldalainkat 3 vendég böngészi
Szavazás
Márc. 15-ig lesz-e összehangolt adó- és vámhatósági akció a budapesti Kínai Különleges Gazdasági Övezetben?
 

Felhasználási feltételek és adatvédelmi szabályzat

 

Az üzemeltető nem vállal sem anyagi sem erkölcsi felelősséget az oldalakon a felhasználók által elhelyezett információkért, azok származásáért, helyességéért vagy valóságtartalmáért. A felkerült tartalmakat a felhasználók hozzák létre, melyeket az üzemeltető az adatok nagy mennyisége miatt sem technikailag, sem emberileg nem képes kontrollálni. Az itt leírt feltételek egyike alapján sem tehet az üzemeltetőt és a szerkesztőket felelőssé tenni esetleges személyi sérülésért, melyet hanyagság, vagy rosszindulatú, vagy épp helytelen értelmezés eredményez.

Ha az üzemeltető jelzést kap a felhasználóktól a nem megfelelő tartalmú információkról, az üzemeltető a törvény, a hárommajom.hu, valamint a felhasználók, látogatók érdekeit szem előtt tartva cselekszik. Ezen tartalmak eltávolításáról az üzemeltető nem köteles sem előre, sem utólag értesíteni annak tulajdonosát! Az üzemeltető a fentiektől eltérő esetben követi a hálózat általánosan elfogadott szabályait a Netikettet.

A kérdésekkel kapcsolatos szolgáltatások (kérdés feltevése, megválaszolása) igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, olyan technikai feltételek alkalmazásával, hogy személyes adatokhoz, vagy azok részeihez illetéktelenek ne férhessenek hozzá. ( Az érintett felhasználó a harommajom.hu által kezelt adatait a saját menüben elhelyezett gomb segítségével bármikor megtekintheti, módosíthatja. Külön kérésre az üzemeltető az adatokat törli.Ez menne esetlég még? Vagy valami hasonló?)

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Felhasználóink számára lehetőséget kínálunk hírlevél fogadására.

A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A hárommajom.hu-nak joga van azokból törölni, amennyiben az oldal elveivel összeegyeztethetetlen tartalommal bírnak. Minden felhasználó maga felel a hozzászólásai tartalmáért!

A felhasználó a portál egyes részein történő közzé- vagy elérhetővé tétellel valamennyi, a felhasználó által rendelkezésre bocsátott tartalom tekintetében ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, valamennyi anyagi és nem anyagi felhasználási módra kiterjedő használati jogot enged jelen portál szerkesztőinek.

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért, vagy az abból fakadó egyes kérdések tekintetében a hárommajoml.hu. kijelenti, hogy sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal.

A portál tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. Mivel a felhasználók által feltett információk halmaza nagy, a harommajom.hu a tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért és az abból eredő károkért, az ellenőrzés lehetetlensége miatt nem felel. A weboldalon olvasott információk felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségi körébe tartozik.

A weboldalt igénybevevő felhasználó elfogadja, hogy a weboldal oldalain reklámanyagok jelenhetnek meg. Az üzemeltető a portál oldalain megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében minden felelősséget kizár.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weboldal bármely részét, bármely tartalmat bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A weboldal forráskódja, beleértve grafikai megjelenését és szerkezeti felépítését, az üzemeltető tulajdonában állnak. A weboldal részben vagy egészben sem másolható, módosítható, terjeszthető vagy értékesíthető a mi előzetes és írásos beleegyezésünk nélkül, annak ellenére, hogy az oldal részletei letölthetőek, illetve kinyomtathatóak otthoni, nem keresekedelmi célú felhasználásra.

A felhasználói tartalmakért és a szolgáltatás használatáért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, kizárólag az adott felhasználói tartalmat a szolgáltatás keretén belül hozzáférhetővé tevő vagy a szolgáltatást használó felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben a szolgáltatás használata során elkövetett jogsértés (ideértve úgy a jogszabályok, mint harmadik személyek jogainak megsértését) következtében, vagy egyébként a szolgáltatás használatával összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a helytállás kötelezettsége kizárólag az adott jogsértést vagy kifogásolt cselekményt vagy mulasztást elkövető, vagy az adott felhasználói tartalmat megosztó felhasználót terheli, illetve a felhasználó vállalja, hogy minden az üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele, felhasználási engedély beszerzése) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A felhasználó köteles az üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az üzemeltetőt a felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az üzemeltetővel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget. A felhasználó felelőssége a szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen szerződés megszűnését követően is fennáll.

Ezen feltételek a jelen weboldal használatának feltételei, melyeket minden felhasználó a weboldal használatbavételével tudomásul vesz. A weboldal szerkesztőinek joga van jelen jogi nyilatkozat módosítására. A módosítást követően a weboldal használata a szabályzat módosításának elfogadását jelenti.